Proč zřizovat dětské skupiny ?

Dětská skupina je novinkou ve spektru možností nekomerčních služeb péče o děti předškolního věku již od jednoho roku a může obcím či zaměstnavatelům pomoci vyřešit problém s nedostatkem počtu míst v mateřských školách.

Dětská skupina může také vyřešit problémy tam, kde zřizovatelé nedosáhnout na klasickou mateřskou školu například z důvodu menšího počtu dětí nebo mladších dětí.

Navíc zřízení dětské skupiny může znamenat vytváření nových pracovních míst pro pečující osoby a dojde tak k podpoře zaměstnanosti ve Vaší obci.

Dětská skupina může pomoci Vám a Vašim zaměstnancům při sladění práce a péče o děti a pomáhá také dřívějšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání.

Seznamte se  s podmínkami zřizování a provozování dětských skupin a odpověďmi na nejčastěji kladené dotazy ze strany obcí, zaměstnavatelů či neziskových organizací, které se rozhodují zřídit dětskou skupinu:

  • Pro koho je dětská skupina určena: Dětská skupina je určena pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Věkové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle zájmu rodičů a svých možností.

 

  • Kdo může být zřizovatelem: Zaměstnavatel zřizující dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců, územní samosprávný celek, nestátní nezisková organizace, vysoká škola nebo církev.

 

  • Kolik dětí může být v dětské skupině: V dětské skupině může být v jeden okamžik maximálně 24 dětí, ale je možné místa sdílet (například jedno dítě chodí dopoledne a druhé odpoledne) či zřídit i několik dětských skupin.

 

  • Jaké prostory musí být určeny dětským skupinám: Péče v dětské skupině je provozována v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou nebo pobytovou místnost a splňují hygienické požadavky úměrné počtu dětí v dětské skupině. Hygienické požadavky blíže specifikují hygienické vyhlášky č. 281/2014 Sb. a č. 410/2005 Sb.

 

  • Dotace na provoz a drobné investice: Zřízení (případná transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu) a provoz dětských skupin může být pokryt dotacemi z Evropského sociálního fondu. První výzva pro žadatele o finanční podporu byla vypsána v listopadu 2015. Pro žadatele z Prahy bylo vyčleněno 118 milionů Kč, pro žadatele mimo hlavní město bylo vyčleněno 882 milionů Kč. Informace k výzvám můžete sledovat na webu www.esfcr.cz.

 

  • Daňové zvýhodnění: Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu ve výši maximálně minimální mzdy za rok. Také náklady na provoz dětské skupiny jsou pro zaměstnavatele, který poskytuje dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců, daňově uznatelné.