Podpora implementace dětských skupin

Základní informace o projektu

Projekt Podpora implementace dětských skupin je realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

Reg.č.CZ.03.1.51/0.0/15_009/0002266

Hlavní cíle projektu:

  • podpora vzniku a fungování dětských skupin
  • zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality
  • zvýšení dostupnosti kvalitních informací o dětských skupinách