Co jsou dětské skupiny?

Základní informace o službě

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňují docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

V dětské skupině může být maximálně 24 dětí, dle velikosti skupiny je pak určen i počet pečujících osob. V případě, že je v dětské skupině 7 a více dětí, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke specifickým potřebám každého z nich.

Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem. Rodiče mají vždy nárok požadovat smlouvu a znát vnitřní předpisy dětské skupiny. Nebojte se o ně říct.