Medailonek lektora

Kotrbat Eliska

Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku. Během studií žila nějaký čas v zahraničí, odkud  čerpala zkušenosti a nápady pro práci. Po studiích spolupracovala s dětskou neuropsycholožkou a pracovala pod jejím dohledem. Posledních 5 let pracuje s dětmi s odlišným vývojem, PAS, dětmi s ADHD, poruchami učení a řeči. Velkou část její práce plní děti v náhradní rodinné péči a přednášení pro rodiče, doprovázející pracovníky a další odborníky pracující s dětmi. Ve své práci se nejvíce opírá o vývojovou psychologii, neurovědy, dětskou neuropsychologii. Využívá metod a poznatků z neurovývojové stimulace, různých vývojových teorií a senzorické integrace. Právě dokončuje nástavbové studium a roční studijní program senzorické integrace na Univerzitě Jižní Kalifornie v USA. 

 

Anotace kurzu

MPSV ikona Prace s detmi roky

Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu 
 
Stejně jako se zvedá počet dětí se specifickou potřebou v MŠ, objevují se tyto děti i v dětských skupinách. Každé dítě se specifickou potřebou je jiné, ale platí některé obecné postupy, které lze u těchto dětí využít. Jak pracovat s dítětem s ADHD? Jak mohu zapojit do kolektivu dítě, které se straní kolektivu a nebo má PAS? Na co si dát pozor u dětí s vývojovou dysfázií? Kromě těchto otázek budeme mluvit i o úpravě prostředí v dětské skupině tak, aby pokrylo potřeby co nejvíce dětí. 

 

Termíny on-line workshopu

25. 5. 2022 / 9:30 – 11.30
26. 5. 2022 / 9:30 – 11.30
01. 6. 2022 / 9:30 – 11.30
02. 6. 2022 / 9:30 – 11.30
15. 6. 2022 / 13:30 – 15:30
16. 6. 2022 / 13:30 – 15:30
21. 6. 2022 / 13:30 – 15:30
22. 6. 2022 / 13:30 – 15:30
 
Přihlášení:
Závazné přihlášení proveďte skrze formulář na následujícím odkazu:  https://forms.gle/vacK9mMHbiCobFsBA

Účast na akci je ZDARMA.

Bližší informace ohledně náležitostí k vysílání jednotlivých kurzů budeme registrovaným účastníkům zasílat e-mailem! On-line workshopy jsou vysílané prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS.

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

rozcestník ZDE

Projekt vznikl za podpory 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Najdete nás

Napište nám

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek