Medailonek lektora

Kotrbat Eliska

Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku. Během studií žila nějaký čas v zahraničí, odkud  čerpala zkušenosti a nápady pro práci. Po studiích spolupracovala s dětskou neuropsycholožkou a pracovala pod jejím dohledem. Posledních 5 let pracuje s dětmi s odlišným vývojem, PAS, dětmi s ADHD, poruchami učení a řeči. Velkou část její práce plní děti v náhradní rodinné péči a přednášení pro rodiče, doprovázející pracovníky a další odborníky pracující s dětmi. Ve své práci se nejvíce opírá o vývojovou psychologii, neurovědy, dětskou neuropsychologii. Využívá metod a poznatků z neurovývojové stimulace, různých vývojových teorií a senzorické integrace. Právě dokončuje nástavbové studium a roční studijní program senzorické integrace na Univerzitě Jižní Kalifornie v USA. 

 

Anotace kurzu

MPSV ikona Stravovani

Pomoc při obtížích s jídlem
Poměrně často se stává, že dítě odmítá přejít na tuhou stravu nebo je jeho jídelníček značně omezen. Čas jídla se tak pro Vás může stát nepříjemným časem dne a zátěží. V případě že má dítě potíže mluvit, trénujeme s ním řeč, pojmenování, v rámci her a zvuků se mu snažíme rozšířit slovní zásobu. Stejné snahy by měly přijít i v případě potíží s jídlem. V semináři si pojmenujeme obtíže s jídlem a nápady na práci s dítětem tak, aby se s jídlem naučilo více sžít, protože jídlo je pro život nezbytné.

 

Termíny on-line workshopu:

12.09.2022           13:30 - 15:30

15.09.2022           13:30 - 15:30

19.09.2022           13:30 - 15:30

03.10.2022           9:30 - 11:30

05.10.2022           9:30 - 11:30

13.10.2022           9:30 - 11:30

Přihlášení:
Závazné přihlášení proveďte skrze formulář ZDE.

Účast na akci je ZDARMA.

Bližší informace ohledně náležitostí k vysílání jednotlivých kurzů budeme registrovaným účastníkům zasílat e-mailem! On-line workshopy jsou vysílané prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS.

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

rozcestník ZDE

Projekt vznikl za podpory 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Najdete nás

Napište nám

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek