Vytisknout

Medailonek lektorky

PokornáMgr. Šárka Pokorná

Jako vystudovaný pedagog, výtvarník a arteterapeut, se lektorka snaží kreativně propojovat témata rozvoje osobnosti a jejích projevů z různých úhlů pohledu. Své zkušenosti uplatňuje i získává nejen v pedagogické praxi na různých stupních vzdělávání ve školských i mimoškolních institucích, ale i při výchově svých dětí. Ty také byly motivací pro vznik interaktivní knihy Opičárny s Felixem aneb Zábavná grafomotorika pro předškoláky (Albatros media, 2013).

Anotace kurzu

MPSV ikona Detsky vytvarny projevGrafomotorika a její rozvoj u předškolních dětí

Jaké jsou zákonitosti vývoje grafomotoriky a výtvarného projevu v závislosti na vývoji dítěte? Jak správně vést a motivovat děti k spontánní a radostné tvorbě, vlastního projevu a sebevyjádření? Jaká jsou možná úskalí a jak odhalit případné anomálie v projevu dětí? Společně se podíváme na fakta a možnosti, jak podpořit aktivní projev dětí a jejich správný vývoj v této klíčové oblasti jejich osobnostního i fyzického rozvoje.

 

Termíny on-line workshopů

23. 04. 2021