Medailonek lektorky

Havlánová lektorka mpsvMgr. Jitka Havlánová

Pracuje jako pedagog na zdravotnické škole - obor sociální práce a tamtéž má i poradenskou praxi pro studenty. Vystudovala jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze a učitelství psychologie na ZČU v Plzni, předtím SZŠ Plzeň - obor dětská sestra. V terapeutické praxi využívá na člověka zaměřený přístup C. R. Rogerse. Absolvovala PCA výcvik a výcvik Relaxačně-symbolické psychoterapie, ve kterém nyní pokračuje v rozšiřujících oblastech. Dále pracuje jako terapeutka pro Bílý kruh bezpečí, tamtéž je i dobrovolníkem na pozici psychosociálního poradce. Dobrovolnicky též pracuje v týmu Sociální kliniky. Lektorsky se podílí na sebezkušenostních programech a psychosociálním výcviku pro pracovníky pomáhajících profesí, dále se zabývá tématy vývojové psychologie a celou komplexní problematikou spojenou s dětským věkem a jeho specifiky.

Anotace kurzu

Konflikt cervenaAgrese a agresivita dětí

Téma je zaměřeno teoreticky i prakticky na výrazný a přirozený projev dětského věku, se kterým se setkáváme při práci s dětmi v dětských skupinách. Vysvětluje příčiny vzniku, projevy a možnosti reakcí dospělého, pracujícího s dětmi v předškolním věku. Bez pochopení příčin současného nárůstu tohoto chování nelze adekvátně reagovat a uplatňovat možnosti nápravy.

Obsah workshopu: časová dotace 1,5 hodiny + 30 min. (diskuze)

Během setkání se pokusíme propojit obojí – porozumění reakcím a jejich příčinám i uvést omezené možnosti, jak s nimi pedagogicky pracovat.

 

Termín on-line workshopů

07. 04. 2021 - OBSAZENO /Workshop je určen pro dětské skupiny z Plzeňského a Jihočeského kraje!/

Přihlásit se k odběru novinek

Neplatný email.

Rychlý kontakt

ds@mpsv.cz

rozcestník ZDE

Projekt vznikl za podpory 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Najdete nás

Napište nám

 

Vyrobeno v Rexonix | Mapa stránek