Vytisknout

Vážení rodiče a poskytovatelé,

vítejte na stránkách věnovaným dětským skupinám. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje, jak obtížné je sladit rodinný a pracovní život. Z tohoto důvodu vznikl projekt na podporu dětských skupin, jehož cílem je podpořit rodiče při každodenním slaďování pracovního a rodinného života a zároveň usnadnit poskytovatelům zřízení a provoz dětských skupin.

Dětská skupina je službou péče o předškolní děti již od 6 měsíců věku (platné od 1. 10. 2021), která Vám nabízí flexibilitu a kvalitu. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo projekt, který má za cíl podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o službě a nastavit systém kvality dětských skupin. Tento informační web pomáhá nalézt odpovědi na otázky o dětských skupinách jak rodičům, tak poskytovatelům.

Podpora implementace dětských skupin (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266)

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2022

CÍLE PROJEKTU