Vytisknout

Poskytovatel je povinen si vést evidenci dětí, která mimo jiné musí obsahovat údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo  je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§11 odst. 1 písm. h).