Vytisknout

Novela zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném od 1. 10. 2021 poskytuje možnost čerpat státní příspěvek  na provoz zařízení od 1. 1. 2022.  Příspěvek je určen na úhradu mzdových nákladů, povinného dalšího vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravování dětí a dalších provozních nákladů.  Žádost o příspěvek na provoz je možné vždy podat od 1. do 31. 1. na kalendářní rok.

Zřízení (případná transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu) a provoz dětských skupin mohou být pokryty případně také dotacemi z Evropského sociálního fondu.

Pro více informací k výzvám se neváhejte obrátit na krajské metodičky, nebo na Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost. Veškeré informace jsou také průběžně zveřejňovány na webu Evropského sociálního fondu.

Výzvy budou určeny pro ty, kteří chtějí vybudovat či provozovat zařízení péče o děti podle zákona o dětských skupinách.

Pro více informací k výzvám se neváhejte obrátit na krajské metodičky, nebo na  Řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost - kontakty ZDE. Veškeré informace jsou také průběžně zveřejňovány na webu Evropského sociálního fondu (ESF).