Vytisknout

Plnění podmínek stanovených zákonem kontroluje s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Plnění hygienických požadavků na stravování a hygienických požadavků na prostory a provoz kontrolují krajské hygienické stanice.

Frekvenci kontrol zákon nestanovuje, průběh kontrol je v kompetenci výše zmíněných orgánů.