Vytisknout

Dokumenty ověřené v listinné podobě jsou platné při doručení poštou či podáním přes podatelnu MPSV. Pokud jsou zasílány elektronicky (ve formě skenu), jejich ověření pozbývá platnosti a jsou považovány za neověřené kopie.

Pokud chce žadatel využít možnost nahrát dokumenty do elektronické evidence dětských skupin e-EDS nebo vložit do datové schránky MPSV, je nutné ověřit dokumenty v elektronické podobě autorizovanou konverzí.

Opatření autorizované konverze probíhá prostřednictvím služby Czech POINT. Všechny potřebné informace ke konverzím naleznete ZDE.

Nedoporučujeme využívat Úschovnu Czech POINT, neboť doba uložení dokumentů je pouze 7 kalendářních dní a poté je dokument smazán.