Vytisknout

Rodič může za každé vyživované dítě, které využívá služeb dětské skupiny, uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině si může z daňového základu odečíst výdaje na provoz vlastního předškolního zařízení nebo příspěvky na provoz předškolního zařízení péče o děti zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.