Vytisknout

Plán výchovy a péče o dítě musí být zaměřen na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Jeho obsah zákon o dětské skupině nestanovuje, to je plně v kompetenci poskytovatele. Plán výchovy a péče o dítě musí být přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřené s rodičem a dále je poskytovatel povinen zpřístupnit plán výchovy a péče v prostorách, ve kterých je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě ho též zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.