Vytisknout

V dětské skupině může být maximálně 24 dětí. Počet dětí v konkrétní dětské skupině je dán kapacitou zapsanou v evidenci poskytovatelů. Jedná se však o maximální počet dětí v daném časovém okamžiku. Je možné tzv. sdílení místa, tedy například jedno dítě chodí dopoledne, druhé odpoledne a reálně tak obsadí pouze 1 místo v dané dětské skupině. To znamená, že zapsaných může být v dětské skupině dětí více.