Vytisknout

Může, počet není omezen. Každá ze skupin ale musí splňovat podmínky dané zákonem o dětské skupině – tj. samostatná místnost a další vybavení, adekvátní počet pečujících osob atd.