Vytisknout

Může, počet není omezen. V případě umístění více dětských skupin v jednom objektu je třeba dodržet požadavky kladené požárními předpisy. Každá ze skupin musí také splňovat podmínky dané zákonem o dětské skupině – tj. samostatná místnost určená k dennímu pobytu a odpočinku dětí a další vybavení, hygienické vybavení odpovídající počtu dětí v dětské skupině, adekvátní počet pečujících osob atd.