Vytisknout

Poskytovatel uvedený v § 3 odst. 2 zákona o dětské skupině: ústav, církev, územní samosprávní celek a jím zřízená či založená příspěvková organizace, obecně prospěšná společnost, nadace či nadační fond, vysoká škola, spolek, veřejná výzkumná instituce nebo pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí. Tito poskytovatelé mohou současně poskytovat službu i pro své zaměstnance.